EFA & Salesforce tar pulsen på ideell sektor

Under 2020, såg vi att pandemin slog hårt mot den ideella sektorn, med bl.a. inställda insatser och uteblivna intäktskällor. Men uppgifter från ideella organisationer visade på att de med innovation snabbt anpassade sig till den ”nya vardagen”. Nu vill EFA (European Fundraising Association) tillsammans med Salesforce precis som under Covid19 ta pulsen på den ideella sektorn och få lägesbild av det nuvarande landskapet. Årets undersökning fokuserar på effekterna av konjunkturläget och ökade kostnader men också konsekvenser av invasionen av Ukraina och frågorna rör både ändamålsverksamhet och insamling av gåvor.

Bakom enkäten står EFA, där Giva Sverige är medlemmar, och Salesforce. Det är tredje året vi genomför en enkät i Europa där de tidigare undersökningarna var inriktade på effekterna av Covid-19. Rapporterna bidrog till viktiga insikter om hur den ideella sektorn hanterade konsekvenserna av pandemin i olika länder. Du hittar förra årets rapport här.

Med hjälp av den lägesbild som undersökningen ger kan vi i enskilda länder men också på europeisk nivå driva frågor om hur civilsamhället påverkas av den nuvarande utvecklingen. Därför är ditt svar viktigt – Tillsammans skapar vi kunskap!

Klicka här för att komma till enkäten.

Läs den senaste rapporten här
Läs mer om EFA här.