Erik Penser Bank startar ny hållbar fond för social nytta

I slutet av maj lanserades Penser Sustainable Impact; den mest hållbara globala aktiefonden i Sverige och den enda med direkt koppling till sociala investeringar. En del av överavkastningen kommer att finansiera ett av SOS Barnbyars program.

– Fonden vi lanserar är den hållbarhetsfond i Sverige som har hårdast kravspecifikation inom miljö och sociala aspekter. Fonden tar hänsyn till FN:s klimatmål och av Fondhandlareföreningens definierade hållbarhetsaspekter, säger Jonas Thulin, chef för kapitalförvaltningen på Erik Penser Bank till Realtid.

Penser Sustainable Impact är först i Sverige med att koppla ihop en årlig utdelning till sociala investeringar. Fonden ska stödja sociala, samhällspåverkande projekt och skänker en procent av fondvärdet till impact-projekt i Sverige. Det första samarbetet är med SOS Barnbyars arbete i Sverige, där en del av överavkastningen kommer att finansiera SOS Barnbyars nationella program för unga i samhällsvård.

– Samarbetet mellan SOS Barnbyar och Erik Penser Bank är ett arbete för en hållbar framtid. Det hela startade med att jag vågade ifrågasätta de hållbara investeringar som Jonas Thulin på Penser skrev om på Linkedin. Vi har sedan tillsammans arbetat fram ett sätt för både privatpersoner och näringsliv att tillsammans kunna bidra till ökad samhällsnytta, säger Sara Wäsström, Strategic Partnership Manager på SOS Barnbyar.