Fortsatt ökning av allmänhetens gåvogivande under 2018

Den 28 maj släpps rapporten om Insamlingsstatistiken 2018 och den visar att även om utvecklingen av insamling av gåvor och bidrag totalt sett bromsar in ökar allmänhetens givande fortsatt jämfört med 2017.

Giva Sverige gör årligen en sammanställning över insamlade gåvor och bidrag till alla medlemsorganisationer för att skapa en bild av hur givande och engagemang utvecklas över tid. Rapporteringen har gjorts under perioden 1 april -13 maj 2019. 154 av 158 medlemmar har rapporterat. Under 2018 har gåvor på totalt knappt 8,8 miljarder kronor skänkts till ideella organisationer. Totalt sett är det ungefär lika mycket som föregående år men gåvor från allmänheten ökar med 3%.

Rapporten visar att det är stor variation på vilka ändamål som svenskarna väljer att bidra till. Bland de 10 största insamlingsorganisationerna återfinns exempelvis Cancerfonden, Unicef Sverige, Rädda Barnen och Världsnaturfonden WWF. Det ändamål som totalt sett samlar in mest gåvor och bidrag är humanitärt bistånd följt av forskning och barn & unga.

Det går även att se att digitala insamlingsplattformar verkar få växande betydelse för de ideella organisationerna och då framförallt för mindre organisationer. Närmare 7 av 10 organisationer i undersökningen får gåvor via digitala insamlingsgplattformar till ett totalt värde om 118 miljoner kronor. Av detta utgör Facebook 80%.

Läs pressmeddelandet här
Ladda ner rapporten här
Ladda ner infografik här