Nominera styrelseledamöter och skicka in motioner

Styrelsen har beslutat att föreningens årsmöte blir den 3 juni på förmiddagen. Kallelse till årsmötet skickas senare i vår. På årsmötet ska bl a nya ledamöter till styrelsen väljas och medlemmar kan skicka in nomineringar för styrelseledamöter senast den 28 februari till valberedningen(a)givasverige.se. Ange namn, befattning, organisation, motivering samt om personen är tillfrågad. Valberedningens ordförande är Richard Andersson. Klicka här för styrelsens ledamöter och andra förtroendevalda.

Enligt Giva Sveriges stadgar ska den medlemsorganisation som vill lägga fram ett ärende på årsmötet (motion) anmäla det skriftligt till styrelsens ordförande senast den 28 februari. En sådan anmälan ska omfatta beskrivning av ärendet samt förslag till beslut. Har ni ett förslag, maila det till paula(a)givasverige.se.