Krav på transparens i marknadsföring mot konsument

Under den senaste tiden har det kommit lagstiftning som kan beröra våra medlemmar, såsom krav på ID-kontroll vid fakturaköp och tydligare krav på transparens i marknadsföring och försäljning som riktar sig till konsumenter.

Krav på ID-kontroll vid fakturaköp

Den tidigare regeringen tog i juli beslut om en lagrådsremiss med förslag för att motverka bedrägerier, vilket bland annat innebär ett stärkt identifieringskrav vid fakturaköp online. Genom förslaget säkerställs att samma identifieringskrav som gäller vid kortbetalningar används vid fakturabetalningar som tillhandahålls av finansiella företag. Detta innebär att högre krav ställs på identifiering, så att man exempelvis kan behöva signera fakturaköpet med hjälp av en e-legitimation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.


tydligare krav på transparens i marknadsföring och försäljning som riktar sig till konsumenter

Sedan den 1 september 2022 gäller nya regler för företag och organisationer som ingår avtal med konsumenter. De nya reglerna träffar särskilt organisationer med online-försäljning som använder sig av sökfunktioner, ranking och konsumentrecensioner. Sammanfattningsvis innebär lagändringarna tydligare krav på transparens i marknadsföring och försäljning som riktar sig till konsumenter och som även gäller för gåvogivande.
För Giva Sveriges medlemmar innebär dessa förändringar inte så stora förändringar, men Axel Tandberg, jurist på Privacy Works, har hjälpt oss genom att lista de som han tror kan påverka ideella organisationers verksamhet:

Informationskrav vid marknadsföring med hjälp av kundrecensioner
Vid användningen av ”kundrecensioner” i sin marknadsföring måste det informeras tydligt om det sker någon kontroll för att säkerställa att recensionerna kommer från en ”kund” som faktiskt använt eller köpt produkten/tjänsten i fråga. Om det är en verifierad kundrecension måste man även förklara på vilket sätt kontrollen gjorts. Därutöver får organisationen inte ta bort väsentlig information från en kundrecension som används i marknadsföringen.

Tydliggöra för individen vem denne ingår avtal med
De nya reglerna syftar till att förtydliga för konsumenten vem denne ingår avtal med, hur man når organisationen (olika kommunikationskanaler) och om den som ingår avtalet med konsumenten inte tillhör organisationen, utan agerar för dess räkning. Detta kommer främst påverka om man använder sig av telemarketingföretag och gäller även vid avtal om gåvor.

En sak som inte direkt påverkar Giva Sveriges medlemmar men som kan vara bra att känna till är följande:

Transparens i hur produkter och tjänster rankas i sökresultat
Hur man som företag eller organisation organiserar, presenterar eller vidarebefordrar sina eller andras produkter kallas rankning. Det används framför allt när konsumenter gör sökningar efter produkter eller vissa nyckelord på ett företags hemsida. Man måste då tillhandahålla information om vilka kriterier som bestämmer hur rankningen sker och visas för konsumenten samt hur dessa kriterier förhåller sig till varandra. Dessutom måste informationen vara direkt och enkelt tillgänglig där sökresultaten presenteras i ett särskilt avsnitt av on-linegränssnittet, dvs på företagets hemsida. Den som tillhandahåller rankningen är ansvarig att informera konsumenten om hur rankningen fungerar, oavsett om köpet sker på samma hemsida eller på en annan hemsida.

Till exempel kan en informationsruta placeras ut vid sökresultaten som beskriver hur rankningen genomförs. Alternativt kan en tydlig länk med texten “Lär dig mer om dessa sökresultat” intill sökfältet användas för att leda konsumenterna till ett särskilt avsnitt på hemsidan där mer information ges om rankningen.