Ny medlem: Convictus

Vi välkomnar Convictus och har ställt några frågor till Maria Dahlstedt som är verksamhetschef på organisationen.

Vilka är Convictus?

Convictus startade som en kamratförening för personer som levde med hiv och injicerade droger 1986. Det kamratstödjande perspektivet lever kvar och hälften av de som arbetar i organisationen har egen erfarenhet av utanförskap, droger och/eller psykisk ohälsa. Föreningens arbete stödjer människor som lever i utsatthet med särskilt fokus på hemlöshet, beroendetillstånd och hälsa.
Vi har vårt säte i Stockholm med tre lågtröskelverksamheter, ett natthärbärge och två drogfria medlemsverksamheter, flera uppsökande team samt ett kansli och verksamhetsstöd. Vi möter dagligen cirka 300 gäster i våra verksamheter.

Vårt arbete bedrivs på tre ben:

  • Basservice för att attrahera gästgruppen och lindra nöd. Möjlighet till mat, värme, vila, hygien är förutsättningar för att nå effekt med alla andra insatser.
  • Länkningar till expertis för förändring. Samverkan, nätverk och helhetssyn är lösningen för komplexa utmaningar och svåra livssituationer
  • Påverkansarbete gentemot beslutsfattare för ökad kunskap om gästgruppens behov och livsvillkor

Vision: ”Ett samhälle där alla människor respekteras på sina egna villkor”

Vad hoppas ni få ut av medlemsskapet i Giva Sverige?

Framförallt vill vi vara med och stärka förtroendet för insamling hos givare och samarbetspartners. Det krävs finansiell trygghet för att kunna utvecklas och ha en kontinuitet i verksamheten.
Som medlem i Giva Sverige och med kvalitetsstämpeln ’Tryggt givande” ges vi möjlighet att ta del av samlad kunskap, visa att vi har god kvalitet och kontroll samt vidga vårt nätverk, säger Maria Dahlstedt, verksamhetschef . Detta hoppas vi kunna stärka vår organisation och öppna upp för nya och flera givare och samarbetspartners.