Ny medlem: Fonden för mänskliga rättigheter

Vi välkomnar Fonden för mänskliga rättigheter som ny medlem och passar på att ställa ett par frågor till generalsekreterare Ulrika Strand.

Vilka är Fonden för mänskliga rättigheter?

Fonden för mänskliga rättigheter (MR-Fonden) är en människorättsorganisation som bildades 1991 och alltså firar 30-års jubileum i år! Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse som verkar för att stärka respekten för och skyddet av de mänskliga rättigheterna i Sverige och internationellt. Vi är oberoende men har en huvudman i Sensus studieförbund som vi också samverkar med på olika sätt, framförallt vad gäller arbetet i Sverige.

Vi verkar särskilt inom två fokusområden: ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och övergångsrättvisa som ett led i arbetet med upprättelse för allvarliga människorättskränkningar. Vi ser att det finns många kopplingar mellan de här två områdena: om ett samhälle inte tar itu med strukturella förändringar som har att göra med jämlikhet eller grundläggande rättigheter som utbildning och hälsa efter en konflikt eller ett demokratiskt underskott så blir det svårt att få till en varaktig förändring. Vi försöker också visa på kopplingarna mellan mänskliga rättigheter, fred och säkerhet eftersom verkligheten i flera av våra samarbetsländer speglas av det.

Vi tror på civilsamhället som en viktig aktör både här hemma och internationellt och försöker på olika sätt bidra till att röster från civilsamhället kommer till tals och skyddas i sitt viktiga arbete för mänskliga rättigheter.

Det gör vi till exempel genom att stödja internationella människorättsorganisationer och samordna svenska civilsamhällesrapporter till FN-systemet.

 

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Mänskliga rättigheter är något som många av oss tar för givet att de bara finns, särskilt här hemma. Men vi ser att det finns ett stort behov av att öka kunskapen om de mänskliga rättigheterna och att värna om dem genom att till exempel hålla beslutsfattare ansvariga och granska deras agerande eller genom att skydda de som arbetar för att försvara rättigheterna – trots hot och trakasserier.

För det arbetet behöver vi bli mer strategiska, inte minst vad gäller finansieringen. Vi tänker att vi blir starkare tillsammans och ser som ny medlem i Giva Sverige fram emot att både få nya insikter och även dela erfarenheter och kunskap med andra. Vi hoppas också att det ska rusta oss inför framtiden genom de krav som ställs på oss – det blir en kvalitetssäkring både för oss och andra.