Ny medlem: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Vi välkomnar Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och har ställt några frågor till Eva Bjernudd som är generealsekreterare på organisationen.

Vilka är Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet?

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet är ett av Sveriges största idrottsförbund. Vi är ett breddidrottsförbund som i över 75 år lyft fram motion som en del i vår vardag. Korpens föreningar finns över hela Sverige och totalt kan vi erbjuda våra medlemmar runt 100 olika aktiviteter. Vår roll i idrottsrörelsen handlar i hög grad om att komplettera och bjuda in till inspirerande, roliga och gemensamma motionsaktiviteter.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Vi tror och hoppas på att medlemskapet i Giva Sverige kommer att hjälpa oss i att utveckla vår interna kvalitetsstyrning och effektmätning. Vi ser också framemot många nya, spännande möten med andra organisationer där vi kan dela erfarenheter och lära av varandra.