Ny medlem: Maskrosbarn

Vi välkomnar Maskrosbarn och har ställt några frågor till organisationens generalsekreterare Elin Hågeby Caicedo.

Vilka är Maskrosbarn?

Maskrosbarn är en barnrätts-
organisation som stöttar barn vars föräldrar har ett missbruk, psykisk sjukdom eller utsätter dem för våld. Idag beräknas det vara ca 500 000 barn. Maskrosbarn har sedan starten 2005 mött tusentals ungdomar genom lägerverksamhet, coachprogram, ungdomsgårdar, barnombud och stöd online. Ungdomar i stödverksamheten berättar dagligen om missförhållanden och orättvisor de upplever i kontakt med myndigheter. På deras uppdrag bedriver Maskrosbarn därför även ett kunskapshöjande arbete för alla som arbetar med barn i utsatthet samt ett påverkansarbete för att förbättra lagar, processer och system. Maskrosbarn har bl.a. mottagit utmärkelser från FN och Stiftelsen Allmänna Barnhuset för sitt arbete med barnrätt.

Vad hoppas ni få ut av medlemsskapet i Giva Sverige?

Vi har ett stort och engagerat nätverk runt oss då vi arbetat med frågorna i snart två decennier och många i Sverige även berörs av problematiken antingen själv eller som anhörig eller närstående. Vi har under en längre tid arbetat med företagspartner och haft många stiftelser som bidragit och verkligen hjälpt oss framåt. Men för ett tag sedan fattade vi beslutet att satsa samt göra det lättare även från privatpersoner att stötta oss. Det arbetet har verkligen tagit fart och vi har ökat privatinsamling med 147% enbart under det senaste året. Vi hoppas på att medlemskapet i Giva Sverige kommer att bidra till ytterligare en ökning genom att vi nu kan ge givarna ytterligare en försäkran från extern part att pengarna används på bästa möjliga sätt. Vi tror också att det kommer hjälp oss att utveckla vår effektmätning. Och såklart ser vi fram emot att träffa andra medlemmar och ta del av seminarium och annat som Giva Sverige erbjuder.