Ny medlem: Regnbågsfonden

Vi välkomnar Regnbågsfonden och har ställt några frågor till organisationens ordförande Nina Jonsson.

Vilka är Regnbågsfonden?

Regnbågsfondens vision är en värld där alla människor har samma grundläggande rättigheter och friheter oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Tyvärr är det långt ifrån verkligheten. I 70 länder är homosexualitet olagligt, varav det är belagt med dödsstraff i ett femton-tal. Regnbågsfonden finansierar organisationer och projekt i länder där HBTQI-personer blir förföljda, trakasserade och dödade och möjliggör verksamheter i några av de länder det är allra farligast att vara HBTQI, bland annat i Uganda, Ryssland, Iran och Irak. Regnbågsfonden driver också påverkansarbete i Sverige i samarbete med andra organisationer. Till exempel driver vi initiativet ”De osynliga barnen” tillsammans med Childhood för att synliggöra sexuella övergrepp mot pojkar och HBTQI-barns särskilda utsatthet.

Vad hoppas ni få ut av medlemsskapet i Giva Sverige?

Som medlem i Giva Sverige ser Regnbågsfonden fram emot att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns samlad och knyta kontakter med fler organisationer inom civilsamhället. Vi ser också medlemskapet som en förutsättning för att öka vår insamling och fortsätta växa hållbart eftersom medlemskapet innebär en kvalitetssäkring av vårt insamlingsarbete och att vi använder våra medel används på bästa sätt.