Ny medlem: Riksförbundet Unga Musikanter

Hanna Hult Rosén, generalsekreterare på RUM

Vi välkomnar Riksförbundet Unga Musikanter och har ställt några frågor till Hanna Hult Rosén som är generalsekreterare på organisationen.

Vilka är Riksförbundet Unga Musikanter?

– RUM – Riksförbundet Unga Musikanter, är en ideell förening vars syfte är att med musiken som verktyg utveckla barn och unga till trygga, ansvarsfulla kulturutövare med ett starkt värdebaserat och demokratiskt ledarskap. Vi arbetar med att främja rätten till kultur för barn och unga, för att bidra till en hållbar utveckling i samhället. RUM stärker samhällsutvecklingen genom att skapa bestående förändringar så att ungas perspektiv bereds plats i kulturlivet. RUM vill att alla barn ska få möta musiken som uttryckssätt redan som barn. Verksamhet bedrivs veckovis i våra ca 370 lokal föreningarna, på helger och lov sker större verksamhet i våra 25 distrikt eller nationellt. Vi erbjuder såväl musikalisk utbildning i form av workshops och kort kurser som förenings- och ledarskapsutbildningar. På nationell nivå har vi även blås- och stråklandslag och en stor festival, MusikRUM.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

– Medlemskapet i Giva hoppas vi ger oss en kraft, inspiration, erfarenheter och kunskap kring det insamlingsarbete vi har påbörjat för att möjliggöra för alla barn och unga att få vara en del av vår verksamhet och få en uppväxt fylld av glädje, kreativitet och musikaliska uttryck.