Ny medlem: Sparks Generation

Alexandra Krook, foto: Christian von Essen

Vi välkomnar Sparks Generation och har ställt några frågor till Alexandra Krook som är grundare och verksamhetschef på organisationen.

Vilka är Sparks Generation?

Sparks hjälper unga att hitta sin grej och en meningsfull fritid! Genom digitala och sociala medier, ungdomsambassadörer och techplattformen sparksapp.se hjälper vi unga i åldern 10-16 år att hitta sin grej och sedan matcha den med det lokala utbudet av aktiviteter. Vi tar bort barriärer och lyfter fram både nya, okända och kända aktiviteter oavsett om det är sport, programmering eller kultur. Det viktigaste är att målgruppen hittar något som passar just dem, får utvecklas och ha kul i gemenskap med andra.

I sparksapp.se får alla aktiviteter och verksamheter plats – alltifrån kulturskolor, idrottsföreningar, programmerings- och schackklubbar, fritidsgårdar… Här når de ut direkt till unga i kanaler och i en plattform där unga är och på ett sätt som unga gillar.

Att hitta sin Spark och hamna i en återkommande och positiv gemenskap är viktigt. Ny svensk forskning visar att strukturerad fritid har positiva effekter på ungas fysiska och psykiska hälsa. Det ökar även ungas skoltrivsel och förbättrar deras betyg och höjer intresset för att studera vidare. Ur ett samhällsperspektiv bidrar en strukturerad meningsfull fritid till ungas lärande och utveckling, samt förebygger missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

Vad hoppas ni att få ut av medlemskapet i Giva Sverige?

Att få in fler unga i meningsfulla, strukturerade och återkommande fritidsaktiviteter handlar om samhällsvinster. Mer än var tredje ungdom saknade detta före pandemin och nu befarar man att läget har förvärrats. Genom att få in fler unga i positiva gemenskaper kan vi bidra till ökad psykisk och fysisk hälsa bland unga, och realisera dessa samhällsvinster.

Sparks står nu inför en nationell uppskalning där vi har potential att hjälpa unga i hela Sverige att hitta sin grej! Vi är en ideell förening med tillväxtambitioner, och därmed utgör donationer och bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner vår väg till finansiering. Att vara medlem i Giva Sverige blir därmed viktigt för att våra givare skall känna sig trygga men också ett fantastiskt nätverk för kunskapsutbyte och samverkan.

Vill du höra mer om Sparks Generation, maila: alexandra.krook@sparksgeneration.com