Nya förtroendevalda vid Giva Sveriges årsmöte 2023

Efter flera år av digitala/hybrida årsmöten så kunde medlemmarna äntligen samlas fysiskt på plats igen för att ta del av föregående års verksamhet och besluta om förtroendevalda och nya förslag.

Årsmötet hölls denna gång på The Park och inleddes med en inspirerande föreläsning av Caspar Opitz, allmänhetens medieombudsman och Elisabeth Trotzig, reklamombudsmannen, som pratade om hur fokus på hög branschetik i marknadskommunikation och journalistik bidrar till mindre lagstiftning.

Totalt samlades representanter från 42 medlemsorganisationer. Under mötet valdes Charina Hallberg, ekonomichef, Kvinna till Kvinna in som kassör i styrelsen, tillsammans med Alexander Clemenson, generalsekreterare, KFUM och Christine Cars-Ingels, generalsekreterare, Riksförbundet HjärtLung som båda ställde upp för omval. Ewa Rutqvist Holmstedter som var tidigare kassör tackades av efter fyra års engagemang i styrelsen.

I valberedningen valdes Eva Rundgren Forsberg, senior rådgivare, Svenska FN-förbundet om för ytterligare en mandatperiod. Elektorsgruppen fick en ny styrelseledamot i form av Malin Ekelund, chef för insamling och engagemang, IM, som föreslogs av Giva Sveriges kansli, samtidigt som Lovisa Fhager Logothetis valdes om för ytterligare en mandatperiod enligt förslag från styrelsen. Avtackades gjorde Johan Mast, konsult, som suttit längsta möjliga tid som elektor.

Årsmötet godkände även styrelsens två förslag om att anta  framtagen arbetsordning för förtroendevald revisor, samt att revidera kraven för stödmedlemskap. Detta för att underlätta för myndigheter eller organisationer som arbetar med insamling av gåvor eller partnerskap, som t ex universitet och kulturinstitutionerandra instanser, att bli stödmedlemmar.

Stort tack till alla deltagare och ett särskilt tack till Peter Moilanen, som ännu ett år gjorde en ypperlig insats som mötesordförande.