Redovisningsrådet lägger grunden för ett Tryggt Givande

Den 1 december samlades Giva Sveriges Redovisningsråd för att färdigställa den årliga uppdateringen av Riktlinjerna för årsredovisning enligt K3 som sedan beslutades om av styrelsen. Dessa riktlinjer är en av fyra komponenter för en transparent och effektiv organisationsstyrning och i förlängningen ett Tryggt givande.

En tydlig och transparent årsredovisning utgör grunden för att visa givare och andra intressenter att organisationen har ordning och reda i sin verksamhet och förvaltar pengar väl utifrån sitt ändamål. Detta tillsammans med övriga delar av Giva Sveriges Kvalitetskod bidrar till en gemensam standard för kvalitetssäkring i Sverige som bidrar till tryggt givande.

Det är mer än 20 år sedan Giva Sverige för första gången publicerade en mall för årsredovisning – Riktlinjer för att utveckla god redovisningssed för landets insamlingsorganisationer. Denna mall ändrade sedan namn till Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och uppfyller årsredovisningslagens krav och våra önskemål för att skapa enhetlighet inom sektorn. Mallen togs fram av en arbetsgrupp inom Giva Sverige i samarbete med redovisningsspecialister och uppdateras årligen av Redovisningsrådet som består av revisorer och redovisningsspecialister från de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige; Grant Thornton, KPMG, EY och PwC.

”De styrande riktlinjerna har idag blivit en branschnorm för transparent redovisning för organisationer som har insamling i Sverige och finansiering sin verksamhet genom gåvor och bidrag. De årliga uppdateringarna säkerställer även att organisationer kan efterleva ändringar i normer och lagstiftning och att riktlinjerna är utformade efter ideell sektors unika förutsättningar”, säger Elisabeth Raun, revisor på Grant Thornton och ordförande för Redovisningsrådet.

Redovisningsrådet möts 3-4 gånger årligen och delar även kunskap vid olika utbildningar och seminarier. Rådet bidrar pro-bono till Giva Sveriges arbete med tryggt givande.

Läs mer om Redovisningsrådet  och riktlinjerna för årsredovisning här

Senaste versionen av Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3