Samverka brett och mobilisera engagemang är teman i Trendrapport 2023

De åtta spaningarna i Giva Sveriges Trendrapport 2023 uppmanar på olika sätt civilsamhällets organisationer och företrädare att ta plats och våga lita till sina unika egenskaper och kunskap. Att kunna bedöma och förmedla den effekt, det avtryck och den förändring som sker och visa på hur dina samverkansparter och supporters är delaktiga i detta är också en röd tråd inför 2023.

Spaningarna har två teman som båda tar avstamp i att civilsamhällets organisationer ska fokusera på den kunskap, kraft och kompetens som finns i sektorn och hur det ger förutsättningar för stabilare finansiering; mer och bredare samverkan mellan samhällets olika sektorer och mobilisering av människors engagemang. De åtta spaningarna spänner från behovet av mening i livet till att våga lita på engagemangets kraft, från möjligheterna till förändring genom bredare samverkan till utmaningar med finansiering för innovation och modet att stå upp för organisationens ändamål.

Det är alltid lika spännande att läsa de olika spaningarna för det ger nya perspektiv och inspel som vi hoppas kan inspirera läsarna och stärka förutsättningarna för privat finansiering av civilsamhället, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Denna fjärde trendrapport är ett sätt att fånga upp, förstå och sprida kunskap om skeenden som kan ha betydelse för både civilsamhällets utveckling och organisationernas finansiering, vilket är en viktig del i Giva Sveriges uppdrag.

Läs rapporten här.

Medverkande skribenter:

  1. Blir vi rika på det vi tar, eller det vi ger? – Jakob Trollbäck, The New Division

2. Från CSR till hållbarhet till impact – Sofia Breitholtz, Reach for Change

3. Under 2023 kommer vi att samverka mer över sektorsgränser – Josephine Sundqvist, Läkarmissionen

4. Kan vi skapa en social och inkluderande finansmarknad tillsammans? – Ylva Lundkvist Fridh, Mikrofonden

5. Hur kan civilsamhället skydda sig mot ”deplatforming”? – Anna Johansson, Amnesty

6. Intäkter utan medlemmar? – Anders Parment, generationsforskare

7. Adopting a digital mobilisation model to engage the public at scale and drive action – Paul de Gregorio, Rally

8. Den hetaste digitala kanalen – sedan 1971 – Paul Ferris, Reform Act