Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs

Riksdagen beslutade idag 4 juni om att återinföra skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. De nya bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2019.

Idag valde riksdagen att säga ja till regeringens förslag om återinförd skattereduktion för gåvor. Det system som nu återinförs ser likadant ut som tidigare och detta innebär att hänsyn inte har tagits till civilsamhällets förslag och krav på förbättringar som Giva Sverige fört fram, där våra huvudbudskap har varit:

Godkänn alla allmännyttiga ändamål
fler ändamål måste godkännas så att alla allmännyttiga ändamål, definierade i enlighet med skrivningen i Inkomstskattelagen (1999:1229) ska vara föremål för skattereduktion för gåvor.
Justera beloppsgränserna
Sänk lägsta belopp per år från 2 000 kr till 1 500 kr och ta bort krav på minsta belopp per gåvotillfällle. Dessutom bör gränsen för avdragsrätten i ett första steg höjas från 6 000 kronor till 10 000 kronor per år.
Minska administrationen
Ansöknings- och årsavgiften tas bort vilket är ett steg i rätt riktning. Övrig administration kring rapportering måste minska.
Inför avdragsrätt för företag

Klicka här för att läsa beslutet.