Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall medverkar vid Insamlingsforum 2024

Idag den 21 mars kommer statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall delta vid Insamlingsforum, Nordens största konferens om insamling och givande, där hon medverkar i ett samtal om finansieringen av civilsamhället.

Programpunkten ”Staten, kapitalet eller medborgarna – vem ska finansiera civilsamhället?” leds av journalisten Thomas Frostberg och med företrädare för politiken, näringslivet och civilsamhället diskuteras balansen mellan offentlig och privat finansiering av civilsamhället.

-Vi är glada att statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall medverkar på Insamlingsforum 2024 där vi djupdyker i den komplexa dynamiken mellan staten, kapitalet och medborgaren och finansieringen av det civila samhället. Samtalet handlar om möjligheter och utmaningar med olika finansieringskällor, men ger också viktiga insikter om hur vi tillsammans kan förbättra förutsättningarna för civilsamhället, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Konferensen Insamlingsforum arrangeras av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande.

Övriga medverkande:
Sara Damber, generalsekreterare Hugo Stenbecks stiftelse
Peter Fellman, chefredaktör Dagens Industri
Oscar Hedin, VD FilmandTell
Gustaf Lind, generalsekreterare WWF
Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen
Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare Svenska Freds