Stiftelsen Teskedsorden avvecklas

Organisationen Teskedsorden som grundades 2006 och var medlemmar i Giva Sverige avvecklas nu.

– Under det senaste året har Teskedsorden kämpat i motvind och drabbats hårt ekonomiskt av pandemin. Därför valde styrelsen för Teskedsorden att besluta att stiftelsen ska avvecklas. Det är med stor sorg som Teskedsorden har valt den vägen, men det har blivit ohållbart att inte ha en trygg långsiktig finansiering, säger Teskedsordens styrelseordförande Camilla Nagler.

Teskedsorden grundades av Tidningen Vi med syftet att arbeta för att skapa ett rättvist samhälle där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet.  Teskedsordens namn var inspirerat av ett stycke i Amos Oz’ bok Hur man botar en fanatiker. Oz skriver i den att den som för ”att släcka en eld inte har en vattenhink eller ens ett vattenglas att tillgå, får till nöds i alla fall använda en tillgänglig tesked”.