Ta chansen att skicka in förslag och nomineringar till Giva Sveriges årsmöte

Som medlemsorganisation finns flera möjligheter att påverka föreningen Giva Sverige, ett av dem är att skicka in förslag och nomineringar till årsmötet.

Torsdagen 25 maj är det dags för årsmöte och ordinarie medlemmar har möjlighet att göra sin röst hörd på följande sätt:

Skicka in förslag till årsmötet
Som medlem har ni möjlighet att skicka in ärenden (motioner) för behandling under årsmötet. En skriftlig begäran om behandling av sådant ärende skickas till styrelsens ordförande genom Giva Sveriges kansli och ska innehålla uppgifter om ärendet, inklusive förslag till beslut. Förslag skickas till info@givasverige.se

Nominera till styrelsen
Under årsmötet ska nya ledamöter väljas till styrelsen och som medlem kan din organisation skicka in er nominering för detta förtroendeuppdrag.

Nomineringsunderlaget ska innehålla:
– Huvudsakliga kompetensområden som är av relevans för Giva Sveriges styrning
– Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
– Väsentliga nuvarande uppdrag

I år söker vi bland annat en person med bakgrund som ekonomichef eller motsvarande roll, för uppdraget som styrelsens kassör.

Nomineringar skickas direkt till valberedningen@givasverige.se

Sista dag att skicka in era ärenden till styrelsen samt förslag till valberedningen är 28 februari.

Mer information och anmälan till årsmötet hittar du i kalendariet