Tre nya medlemmar i Giva Sverige

På styrelsemötet den 16 augusti godkändes tre nya ordinarie medlemmar och vi är glada att välkomna; Majblommans Riksförbund, Terrafem och Fredens Hus. Giva Sverige har nu totalt 177 medlemmar och fler är på väg in.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till. Drygt 4500 volontärer är engagerade i Majblommans cirka 550 lokalföreningar som finns över hela landet. Arbetet på riksförbundet genomförs av 15 anställda som arbetar för att utveckla Majblommans verksamhet, driva opinion i Majblommans frågor, leda nationella projekt och stötta lokalföreningarnas arbete med att motverka barnfattigdom lokalt.

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. De driver Sveriges första rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst och arbetar utifrån ett köns- och etnicitetsperspektiv för ett mer jämställt Sverige. Organisationen har kontakt med utsatta kvinnor från olika länder och kan i dagsläget ge dessa kvinnor stöd och råd på 69 olika språk, och arbetar för att ge skydd och stöd till kvinnor utsatta för våld på Tjej-hus, kvinnojour och genomgångslägenheter samt driver opinion.

Fredens Hus är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som samlar och förmedlar kunskap i fredsfrågor, i syfte att i Dag Hammarskjölds anda arbeta för ett fredligt samhälle där allas lika värde respekteras. Genom utställningar, projekt och pedagogisk verksamhet med fokus på barn och unga jobbar de för social hållbarhet. Organisationen utför fredsarbete på gräsrotsnivå för att främja jämställdhet, motverka rasism och intolerans och att träna konflikthantering och aktivt medborgarskap.