Vi söker skribenter och strateger till Patos redaktionsråd

Patos är Giva Sveriges nyhetsbrev. Här lyfter vi nyheter från våra medlemmar och från civilsamhället i stort, kopplat till insamling och givande. Nu söker vi skribenter och strateger som 2-3 gånger per termin kommer träffas för att utforma och fylla nyhetsbrevet med omvärldsspaning, intervjuer och nyheter inom insamling och givande.

Uppdrag: Som medlem i Patos redaktionsråd kan du inneha två roller:
– Strateg- Som strateg medverkar du på redaktionsmöten 2-3 gånger per termin á ca 1-1,5 h. Där förväntas du ha förberett idéer och komma med uppslag inför kommande nummer.
– Skribent- Som skribent medverkar du på redaktionsmöten 2-3 gånger per termin. Du åtar dig även att skriva minst 4 artiklar per termin.

Kompetens/Kunskapsområden:
– Strateg: Du som innehar rollen som strateg bör ha erfarenhet och kunskap om insamling och/eller ideell sektor samt vara uppdaterad på vad som händer i branschen.
– Skribent: Du som innehar rollen som skribent bör ha viss kunskap om insamling. Viktigast är dock att du är duktig på att uttrycka dig skriftligt i längre format samt vara bekväm med att utföra intervjuer. Kanske skriver du redan idag för din organisations medlemstidning eller producerar innehåll för webb.

Läs mer om vad uppdraget innebär här och känner du att du passar som både strateg och skribent finns det självklart utrymme för detta med.

Har du frågor, kontakta Sofie Sjöstrand via sofie@givasverige.se