Giva Sverige välkomnar riksdagens besked om testamentesregister

Riksdagen har tagit beslut om ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att inrätta ett frivilligt testamentesregister i offentlig regi. Syftet är att minimera risken att ett testamente inte kommer fram efter ett dödsfall. Giva Sverige ser mycket positivt på tillkännagivandet.

Genom tillkännagivandet den 17 mars uppmanar riksdagen nu regeringen att prioritera arbetet med frågan om ett testamentesregister samt att ta nödvändiga initiativ för att inrätta ett frivilligt sådant register i det allmännas regi. Riksdagen hänvisade till det tillkännagivande i samma fråga som gjordes redan för två år sedan, och uppmanade nu regeringen att påskynda arbetet.

– Ett testamentesregister i offentlig regi innebär en trygghet för människor som vill försäkra sig om att deras sista vilja respekteras och en garant för ideella organisationer att gåvor som var tänkta att tillfalla dem verkligen hamnar rätt. Nu hoppas vi att regeringen lyssnar till riksdagen och påskyndar arbetet med att få ett register på plats, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Emma Hult (MP) är en av de riksdagsledamöter som motionerat i frågan. I sin motionstext hänvisar hon till att det är viktigt att kunna säkerställa att testamenten som upprättas också faktiskt exekveras; en fråga om att säkerställa att en persons sista önskan verkligen blir respekterad.

2019 skänktes totalt 1,6 miljarder kronor till ideella organisationer via testamentesgåvor, en summa som skulle kunna öka med ett testamentesregister på plats. Rebecka Winell, som är ansvarig för filantropi och stora gåvor på Barncancerfonden, har följt frågan om testamentesregister länge.

– Det här är ett stort framsteg som jag hoppats länge på. Barncancerfonden går varje år miste om stora summor på grund av att man inte hittat originaltestamentet. Ett register kommer göra det mycket smidigare att få fram originaltestamenten och ta bort risken att de försvinner eller till och med aktivt förstörs. Det kommer vara ett frivilligt register, men vi organisationer kan uppmuntra alla som hör av sig att skicka in sitt testamente dit när det väl är på plats.

Ett annat förslag som behandlades gäller frågan om elektronisk signering av testamenten. Civilutskottet har konstaterat att det redan pågår ett relativt omfattande utvecklingsarbete med denna inriktning. Motionsyrkandena avstyrktes därför, och riksdagen följde utskottets förslag.