Kommentar: ”Det behövs människor för att genomföra verksamhet som gör nytta för andra.”

Kommentar från Giva Sverige med anledning av Aftonbladets artikel ”Kändisstiftelsen lade 15 miljoner på löner, hyror och administration” den 25 september 2020.

Som branschorganisation för tryggt givande vet vi att förtroende och tillit är grundförutsättningar för att människor ska vilja skänka pengar till ideella organisationers verksamheter. Omvärlden och givarna ska lätt kunna ta del av resultat och effekter av organisationernas arbete. Man ska helt enkelt känna sig trygg med sitt givande.

Aftonbladets artikel ”Kändisstiftelsen lade 15 miljoner på löner, hyror och administration” sätter ljus på svårigheten med att mäta hur stor nytta en organisation gör genom att utgå från minsta möjliga kostnad för administration och löner. Det är länge sedan insamling av gåvor handlade om att samla in pengar i en bössa och ge direkt till behövande. Idag består ändamålet i många fall av att planera och genomföra verksamhet och aktiviteter som gör nytta för andra. Till det behövs människor. Och även om organisationssverige idag har hundratusentals volontärer att tacka för ovärderliga insatser går det inte att åstadkomma långsiktig nytta och förändring för samhällets mest utsatta, för barn och unga, för klimatet eller inom avancerad vård och omsorg enbart genom att människor har ett kall att göra en insats för samhället. För det behövs även rimliga löner.

För att upprätthålla och stärka förtroendet inom insamlingsbranschen har Giva Sverige utvecklat en kvalitetskod, som lanserades 2007. Syftet är att skapa ett ramverk för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor och bidrag. Som givare ska man enkelt kunna ta del av vad organisationen har åstadkommit med pengarna och vilken nytta det gör.

Det behövs människor för att genomföra verksamhet som gör nytta för andra. Låt oss börja prata mer om effekt – och mindre om minsta möjliga administrationskostnad.

Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige