Nytt förslag om spelreglering riskerar viktig finansiering för civilsamhället

Regeringens förslag om ”särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel” skiljer inte på allmännyttiga lågrisklotterier och online-casinon. Giva Sverige är oroade att ideella organisationers möjlighet till avgörande finansiering genom allmännyttiga lotterier därmed kan komma att påverkas kraftigt negativt.

Den nya spellagen infördes 2019 och innebar bland annat en stärkt reglering av spelreklam med ett krav på måttfullhet i marknadsföringen. Nu vill regeringen skärpa reglerna för spelreklam ytterligare, genom ett förslag som är ute på remiss till den 14 oktober.

– Intäkter från ansvarsfull försäljning av spel och lotterier är sedan lång tid tillbaka en central och oberoende finansieringskälla för civilsamhället. Intäkter från lotterier är inte öronmärkta, och gör det möjligt för ideella organisationer att agera snabbt där behoven är som störst, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Enligt Statskontoret uppgick intäkterna från allmännyttiga lotterier till ca 1,5 miljarder 2020. Till de största aktörerna hör Postkodlotteriet och Folkspel, men även exempelvis Cancerfonden, Psoriasisförbundet, IOGT-NTO och små enskilda idrottsföreningar bedriver lotteriverksamhet.

Intäkter från Postkodlotteriet, som är den största aktören inom allmännyttiga lotterier, utgjorde 9 % av de totala intäkterna från gåvor och bidrag för Giva Sveriges medlemsorganisationer 2020. För vissa mindre och medelstora ideella organisationer uppgår intäkter från lotterier till så mycket som 25 % av de totala intäkterna från den privata sektorn.

Allmännyttiga lotterier har en särställning i lagstiftningen
I spellagen står att ”målet är en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll, som värnar intäkterna till det allmänna och som ger goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel”.

Det nya förslaget går i helt motsatt riktning.

– Giva Sverige delar synen på vikten av att motverka spelproblem och skydda sårbara grupper, men det är skillnad på månadslotter och online-casinon. Vi vill därför se en riskklassificering och ett undantag för allmännyttiga lotterier från de skärpta reglerna, säger Charlotte Rydh.

Promemorian är på remiss till den 14 oktober, och lagändringen är planerad att träda i kraft den 1 juli 2022.

Läs Giva Sveriges remissvar