Alexander Rosenberg ny insamlingschef på Mentor

Alexander Rosenberg är ny insamlingschef på Mentor. Han kommer till Mentor med över tio års erfarenhet av insamling och av att stärka samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor.

Alexander har bland annat arbetat med Kungliga Operans Donationsfond, som samarbetsansvarig på Maskrosbarn och senast som partnerskaps- och insamlingschef på Stiftelsen Läxhjälpen. I början av 2022 var han även en av de privata initiativtagarna till Kulturforum STHLM, ett ideellt initiativ som erbjuder aktiviteter inom konst och kultur till nyanlända barn och unga från Ukraina.

Mentors verksamhet och starka samarbete med näringslivet går i linje med Alexanders fokusområde; att genom samverkan skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle, med fokus på barn och unga. Som insamlingschef ingår Alexander även in Mentors ledningsgrupp.

– Jag ser fram emot att få vara med och bidra till att fler ungdomar får växa, bli starka och tro på sig själva. Behovet av positiva förebilder för nästa generation är stort och här fyller mentorskapet en viktig funktion. Med stöd från och tillsammans med våra samarbetspartners frigör vi ungdomars potential och finns där när de behöver extra stöd.