Daniel Sahle ny projektledare på Teskedsorden

Daniel Sahle ny projektledare på Teskedsorden

Daniel Sahle är anställd i Teskedsordens demokratiprojekt Förbjuden musik och har en examen i globala studier från Lunds Universitet. Han inriktar sig främst på demokrati-, globaliserings- och framtidsfrågor. Daniel har praktisk och professionell erfarenhet av deltagande och arbete inom civilsamhället såväl som internationella organisationer. I sitt arbete vill han bidra till att skapa ett mer öppet, tolerant och demokratiskt samhälle där man respekterar alla människors rättigheter.

Teskedsorden för mig: För mig representerar Teskedsorden en handling: att alltid agera för ett mer jämställt och jämlikt samhälle, där varje röst hörs och respekteras.