David Lieth är ny Påverkansrådgivare och Liaison Officer till EU-AU på Läkarmissionen

David kommer närmast från en tjänst som länssekreterare för Sydsudans Relief och Rehabilitation Commission (SSRRC) där han översåg krishantering kopplat till naturkatastrofer, svält och epidemier. Med sin bakgrund från Sydsudan har David gedigen erfarenhet i att bedriva påverkansarbete inom Sydsudans parlament och offentlig sektor. David har i synnerhet varit en framstående aktör i arbetat för ökad jämställdhet och governance via Women’s Parliamentary Caucus.

-I look forward to advocating for greater gender equality and inclusion. My ultimate goal is to amplify community voices often not heard and to bring peace-generating resources to those in need.