Elise-Marianne Åberg är ny företagsinsamlare på Göteborgs stadsmission

Elise-Marianne har över 15 års erfarenhet av arbete i den civila sektorn. Hon har lång erfarenhet av organisationsutveckling och projektledning där engagemanget har varit utgångspunkten. Hon har också arbetat med insamling som verksamhetsansvarig på Diabetesfonden.

– Jag ser fram emot att få bidra i Göteborgs stadsmissions viktiga arbete för ett mänskligare samhälle, där vi kan ge stöd till människor som lever i hemlöshet, fattigdom och social utsatthet. Att göra det i rollen som företagsinsamlare är viktigt. Vi behöver visa att vi alla, civilsamhälle som näringsliv, har ett ansvar för vår stad och människorna i den.