Gloria Mafole ny landschef för Tanzania på Läkarmissionen

Gloria Mafole har tillträtt som Läkarmissionens nya landschef i Tanzania.

”We must unite and work together to ensure and uphold the human dignity and freedom of all. At a time of serious human rights violations, shrinking democratic spaces and an intensified threat of climate change affecting the most vulnerable persons, this is more urgent than ever before.”

Gloria är en framträdande MR-aktivist och jurist och har under hela sin karriär försvarat mänskliga rättigheter och det demokratiska utrymmet i landet. Hon har en lång bakgrund inom påverkansarbete både på nationell och global politisk nivå. Gloria kommer senast från en roll som policychef inom det Kristna Rådet i Tanzania.