Hilda Johnsson blir projektledare för Suicide Zeros nya projekt ”Livsviktiga snack i skolan”

Hilda är tidigare skolkurator och har bland annat skapat en modell för arbete i klassrummet med psykosociala frågor kopplat till läroplanen som fått stor uppmärksamhet och som i maj 2020 kom ut i bokform.

– Jag har jobbat som kurator tidigare och hade ett fortbildningstillfälle där vi bjöd in Suicide Zero. Vi pratade om hur jag såg på förebyggande och hälsofrämjande arbete och någonstans där inleddes en kontakt som sedan fortsatte. Sedan dess har vi följt och peppat varandra, och haft en önskan om att någon gång hitta ett projekt som vi kan genomföra tillsammans, säger Hilda Johnsson.

Projektet ”Livsviktiga snack i skolan” är möjligt tack vare stöd på 8,9 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden.