Isabella Olsson ny global pressekreterare på Läkarmissionen

Den 1 september tillträdde Isabella Olsson som Läkarmissionens nya globala pressekreterare.

-Med de två pågående kriser vi befinner oss i, den globala hälsokrisen och klimatkrisen, är det centralt att arbeta mer globalt och inkluderande. Röster från det globala syd och fält måste få större utrymme i svenskt bistånd, både inom svensk debatt och internationell media.

Isabella Olsson har en bakgrund som departementssekreterare på Enheten för internationellt utvecklingssamarbete på Utrikesdepartementet. Hon har gedigen fälterfarenhet från norra Ghana där hon arbetat för att lyfta marginaliserade röster. Isabella har även drivit opinion inom migration- och genderfrågor i Paris.