Maria Wåhlin – ny regionchef för Läkarmissionens arbete i Latinamerika

”Latinamerika som kontinent står inför stora sociala, ekonomiska och miljömässiga utmaningar och civilsamhället har en nyckelroll i att driva på demokratiutveckling och stärkande av mänskliga rättigheter. Jag ser fram emot att, tillsammans med Läkarmissionens lokala och regionala partners hitta nya synergier och innovativa samarbeten.”

”Det är också väldigt inspirerande att Läkarmissionens nyöppnade regionkontor är baserat i Panamas ”City of Knowledge”; där akademin, FN, civilsamhällsorganisationer och företag arbetar tillsammans för att hitta lösningar för en hållbar utveckling.”

Maria har lång och bred erfarenhet av svenskt utvecklingssamarbete och regionalt utvecklingsarbete inom FN. Hon har tidigare arbetat för UNICEF Panama Country Office, UNICEF Regional Office för Latinamerika och UNICEF Guatemala. Hennes expertis ligger framför allt i fredsbyggande och normativ dialog. Hon har en masterexamen i socialantropologi. Hon kommer senast från rollen som tematisk rådgivare för konfliktkänslighets- och fredsfrågor på PMU.

Maria har publicerat en nyutgiven bok om religiösa aktörers roll fredsbyggande arbete, Church and Peace. Hon har även tidigare i sin karriär genomfört en fältstudie med fokus på ”Indigenous Women and Political Participation”.