Suicide Zero tillsätter regionansvarig i Västernorrland

Linn Enheim blir regionansvarig för Suicide Zeros verksamhet i Västernorrland. Stationerad i Sundsvall kommer Linn fokusera på att öka kunskapen om självmord genom att samarbeta med kommunerna, hälso- och sjukvården, civilsamhället samt närings- och föreningslivet. Tjänsten är ny i organisationen.

– Med gemensamma krafter behöver vi öka och sprida kunskap om vad vi alla kan göra för att minska antalet självmord. På samma sätt som vi har brandövningar borde alla öva på att prata om psykisk hälsa och våga fråga om självmordstankar och självmordsplaner, säger Linn Enheim, nytillträdd regionansvarig i Västernorrland för Suicide Zero.