Bakom kampanjen: FLYKTING 86 – Sveriges första TV-insamlingsgala

Under rubriken ”Bakom kampanjen” tittar vi in bakom framgångsrika och kreativa kampanjer. Stora som små. Vi kollar hur det gick, vem som gjorde vad, hur idén föddes och vilka lärdomar man dragit. I detta jubileumsnummer återbesöker vi 80-talet och pratar med fundraisingnestorn Per Stenbeck om den första stora insamlingsgalan i svensk TV; FLYKTING 86.

Organisationer
Rädda Barnen, Diakonia, Lutherhjälpen och Röda Korset.

Kampanj
FLYKTING 86 – Till stöd för världens flyktingar.

Bakgrund
Flyktingrörelserna under 1970-talet och början av 1980-talet hade varit exceptionellt stora. Enligt uppskattningar inom FN uppgick det sammanlagda antalet flyktingar till 14 miljoner. Till detta skall emellertid läggas del stora antal människor som befinner sig i flyktingliknande situationer i grannländer eller i sina egna hemländer (ur Regeringens skrivelse 1986/87:134 om flyktingpolitiken).

Idé
– Vi hade länge närt en dröm om att med hjälp av TV, telefon och dator bygga ett idealiskt system för frivillig penninginsamling. Men vi visste att man på TV hade en mycket ljum inställning till sådana insatser. Därför kom Band Aid-galan till förmån för hungerkatastrofens offer i Afrika sommaren 1985 mycket lägligt för oss, säger Per Stenbeck, då informations- och insamlingschef på Rädda Barnen och kampanjledare för FLYKTING 86.

Mål
FLYKTING 86 skulle dels ”genom att informera om flyktingarnas villkor öka förståelsen för dem och därmed svenskarnas beredvillighet att ställa upp för de människor som söker sig hit undan förföljelse, nöd och lidanden” och dels ”samla in pengar för att bistå med mat, sjukvård, bostad, arbete och utbildning i de många flyktinglägren runt om i världen”.

Genomförande/kanaler
Tillsammans med SVT beslutades att arrangera en stor artistgala lördagen den 4 oktober 1986. Televerket lovade också att stödja projektet med personal och utrustning. Drygt 1000 telefonister, dataoperatörer och teletekniker arbetade under insamlingskvällen.

Dataföretaget Digital i Sundbyberg stod för systemutvecklingen; på nio månader byggde man upp ett landsomfattande transaktionsintensivt datorsystem för 250 terminaler och där Televerkets egna VAX-datorer tog emot inmatningen av uppgifter från 30 insamlingsställen runt om i landet. Det riksomfattande informationsnätverket av telefonväxlar, datorer och transmissionslinjer byggdes med en kapacitet att ta emot 40 000 telefonsamtal i timmen.

Själva TV-galan leddes av körledande musikprofilen Kjell Lönnå tillsammans med journalisten Tommy Engstrand. Medverkade gjorde bland andra Howard Jones, Carola Häggkvist, Agnetha Fältskog, Style, Pernilla Wahlgren och Emilio Ingrosso.

Bidragens väg från givarnas telefoner till TV-studion


Resultat

Insamlingen blev en stor framgång. Systemet fungerade som planerat och TV-tittarna kunde via en kronometer följa insamlingsresultatet under kvällen.

– Genomslagskraften blev enorm! Hela 61 miljoner kronor (125 miljoner i dagens penningvärde) samlades in. FLYKTING 86 hade årets näst högsta tv-siffror, enbart slagen av Olof Palmes begravning! Insamlingsformen blev normgivande och används ännu vid insamlingsgalor i TV, men då självklart med modernare teknik, berättar Per.

Lyssningstips!

Per Stenbeck brukar beskrivas som svensk insamlings fader – den som tog fundraising till Sverige. I ett avsnitt av Insamlingspodden från 2019 berättar Per om alla sina sina år inom fundraisingen och om sina lärdomar.