Människor och tro – berättelser om att ge och om att få

Inom nästan alla religioner finns givandet med som en integrerad del. Det är en god gärning att dela med sig i formen av en allmosa och i vissa fall är det också en plikt. Men vilka andra motiv finns för givande? Och hur känns det att ge en gåva eller som mottagare av en gåva. Sveriges radio har i tre delar samlat olika perspektiv av  gåvogivandets olika delar.

Bland rösterna finns Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige som medverkar i poddseriens tredje avsnitt. Charlotte belyser komplexiteten bakom givande, vad som får oss att ge, känslan av att ge och den etiska balansgången som infinner sig vid insamling av gåvor.

Den etiska balansgången är något som Giva Sverige aktivt jobbar med för att bistå och vägleda ideella organisationer för att handskas med dilemman som uppstår vid insamling av gåvor. Och i samtalet uppmärksammar Charlotte att Giva Sveriges etiska vägledningar finns som stöd för hela sektorn. Vidare får vi inblick i hur andra personer resonerar kring motiv till givande och hur det skiljer sig mellan olika grupper i samhället.

Samtliga avsnitt hittar du här:

  • Avsnitt 1: Om varför vi ger – lyssna här.
  • Avsnitt 2: Känslan av att få – lyssna här.
  • Avsnitt 3: Lyssnarnas berättelser om att ge och om att få – lyssna här.