Debatt: Viktiga frågor för ett fungerade civilsamhälle

På bilden: Charlotte Rydh, Patrik Schröder, Helena Astvald.

I dagarna träffas Kristdemokraterna i Örebro för att dra upp riktlinjerna för sin politik framåt. Kristdemokraterna är tydliga med att civilsamhället är en av samhällets grundbultar och vill driva en politik som stärker det civila samhället. Därför har vi inom civilsamhället och den idéburna sektorn några medskick till partiets diskussioner under KD-dagarna 2023, skriver Fremia, Giva Sverige och Örebro föreningsråd i Nerikes Allehanda.

Det civila samhällets organisationer spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. Ett välmående och självständigt civilsamhälle är en garant för rättvisa, stärker demokratin och ger förutsättningar för människor att själva forma sina liv.

Idéburna aktörer berikar och utvecklar det svenska välfärdssystemet och gör stor skillnad för människor i utsatta livssituationer. Till exempel är den idéburna sektorn en viktig aktör i arbetet mot utsatthet och utanförskap. Vi arbetar för att inkludera alla i samhället, oavsett vem hen är.

Samverkan med det offentliga
Inom civilsamhället möjliggörs ett ideellt engagemang där människor går samman för att driva gemensamma intressen – för att de vill och brinner för exempelvis barns rättigheter. Men för att få bästa genomslag på samhällsutvecklingen, behövs stöd och samverkan med det offentliga.

Örebro är en bra förebild. Här finns en aktiv överenskommelse om samverkan med civilsamhället och kommunen utsågs nyligen till 2022 års föreningsvänligaste kommun av Sveriges föreningar. Kommunen uppmuntrar samverkansformen Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP, och poängterar vikten av ett självständigt civilsamhälle. Den här typen av samverkan behöver utvecklas ytterligare, både lokalt, regionalt och nationellt.

Med långsiktigt hållbara förutsättningar, likvärdiga villkor och mindre detaljstyrning kan vår sektor göra betydligt mer för den svenska välfärden än i dag. Bland kristdemokratiska politiker finns ett starkt stöd för mer idéburen verksamhet, det visar bland annat Famnas politikerundersökning från 2022. Kristdemokraterna är det parti i undersökningen som vill se störst andel idéburen verksamhet i välfärden.

Finansiella förutsättningar avgörande
Civilsamhällets roll i kristider är oumbärlig och förmågan att vara snabba och flexibla kommer att bli än viktigare egenskaper de kommande åren. Men Civilsamhället behöver goda politiska och finansiella förutsättningar för att kunna fortsätta vara ett starkt stöd i kris och en aktiv röstbärare även när det inte är kris. Vi uppmanar alla kristdemokratiska politiker, nationellt och lokalt, att arbeta för att:

Använda de nya möjligheterna i lagstiftningen som tillåter att offentliga aktörer, som kommuner eller regioner, reserverar upphandlingar och LOV-system för idéburna organisationer.

  • Uppmuntra till samverkan med civilsamhället, exempelvis genom IOP.
  • Avskaffa internmomsen, skatten på samarbeten i civilsamhället.
  • Indexreglera bidrag och ersättningar för årlig uppräkning.
  • Utreda matchning av gåvor för bredare finansiering av civilsamhället.
  • Värna föreningsfriheten och undvika alla omotiverade demokratiska inskränkningar.

Politikutveckla för starkt civilsamhälleI dag är mer än hälften av Sveriges befolkning engagerad i ideellt arbete. Engagemanget ligger stabilt på en internationellt sett hög nivå. I civilsamhället och den idéburna sektorn finns möjligheten att bygga ett samhälle på individers engagemang. De idéburna organisationerna bidrar med synsätt som varken privata företag, kommuner eller regioner har. Det hoppas vi att Kristdemokraterna, som har gått till val på att få ordning på Sverige, tar fasta på när de politikutvecklar i Örebro i helgen.

Helena Astvald, ordförande Örebro föreningsråd
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige
Patrik Schröder, civilsamhällessamordnare, Fremia

Debattexten publicerades först i Nerikes Allehanda (bakom betalvägg)