Program Civilsamhällets Finansforum
29 september 2023

08.30-09.00  Registrering och kaffe/te med frukostfralla

09.00-09.10 Välkomna!
Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige och Per Långsved, Sverigechef, Nordea

09.10-09.50 En stökig omvärld i snabb förändring – så tar vi ledarskapet mot en digital och hållbar framtid
Reflektioner och samtal om ledarskap och förändring i näringsliv och civilsamhälle med Per Långsved, Sverigechef, Nordea, Anna Ernestam, generalsekreterare, SOS Barnbyar, Petter Skogar, VD, Fremia

09.50-09.55 Minimingel

10.00-10.30 Niklas Wykman (M), Finansmarknadsminister

10.30-10.45 Paus och fika

10.45-11.25 Finansiering som fungerar för fler sociala verksamheter
Ruth Brännvall, VD, Impact Invest
Världen står inför stora samhällsutmaningar. Därför lyfter såväl Agenda 2030 som EU:s handlingsplaner vikten av att stärka socialt motiverade entreprenörer. Dessa återfinns både i näringslivet och civilsamhället. I den rapport som Ruth Brännvall, forskare och själv social entreprenör, publicerade nyligen i samarbete med Entreprenörskapsforum visas att entreprenörer som bidrar med samhälls- och välfärdsvinster hålls tillbaka av svårigheter att få tillgång till kapital och rådgivning. Men vissa möjligheter växer fram för verksamheter som vill expandera för att göra mer nytta och öka sin ekonomiska hållbarhet.

11.25-12.15 Är en social finansmarknad vägen till ett starkare civilsamhälle?
Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken
Viktor Andersson, Partner och Head of Microfinance, Trill Impact
Ylva Lundkvist Fridh, VD, Mikrofonden
Finansering av sin verksamhet är den fråga som oftast står högst på agendan för idéburna organisationer i civilsamhället, oavsett storlek, ändamål eller organisationsform. Politik, konjunktur och samhällstrender påverkar förutsättningarna för finansieringen liksom den egna förmågan att strategiskt hantera olika former av finansiering. En långsiktig och hållbar finansiering är därför en ödesfråga för enskilda organisationer men också civilsamhället i stort. Ett sätt att stärka förutsättningarna för finansiering är en fungerande finansmarknad för ideella organisationer men är det möjligt och vad krävs i så fall? Det diskuterar vi tillsammans med representanter för Ekobanken, Mikrofonden och Trill Impact.

12.15-13.00 Lunch

13.00-13.45 Ekonomisk brottslighet och våldsbejakande extremism – så drabbar det civilsamhället
Robert Kindroth, biträdande chef, Center mot våldsbejakande extremism (CVE)
Sara Persson, brottsförebyggande specialist, Ekobrottsmyndigheten
Föreningsfrihet och yttrandefrihet gör det enkelt att organisera sig i Sverige och bidrar till ett brett och demokratiskt engagemang. Samtidigt är lagstiftningen för insamling av gåvor begränsad vilket innebär att föreningar och stiftelser kan utnyttjas för andra syften, som penningtvätt, finansiering av terrorism och annan ekonomisk brottslighet. Den Nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020/2021 pekade bland annat på detta. Men hur går det egentligen till? Sara Persson ger exempel på hur föreningar och stiftelser kan drabbas och delar förslag på åtgärder som kan minska riskerna i den egna organisationen eller hos organisationer ni samarbetar med. Robert Kindroth berättar om hur Center mot våldsbejakande extremism arbetar för att öka samverkan för att förebygga och förhindra våldsbejakande extremism och civilsamhällets roll i detta.

13.45-13.50 Minimingel

13.50-14.15 Balansgången mellan de-risking och demokrati
Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism strävar efter att stoppa kriminalitet nationellt och internationellt men får också konsekvenser för seriösa organisationer att driva allmännyttig verksamhet. Med ett allt större fokus på riskminimering, de-risking, hos bankerna försvåras möjligheterna för ideella organisationer att få tillgång till banktjänster men också att göra överföringar internationellt. Det lokala engagemanget blir komplicerat och svårt samtidigt som hjälpinsatser runtom i världen stoppas upp. Hur åstadkommer vi en balans i samhället mellan att stoppa kriminalitet och bedrägerier och att bibehålla en stark demokrati med hög tillit? Det diskuterar vi med Charina Hallberg, ekonomichef, Kvinna till Kvinna, Maria Flock Åhlander, VD, Ekobanken och Petter Sehlin, VD/Grundare, Ping Payments.

14.15-14.30 Den framtida betalningsinfrastrukturen i Sverige
Bankernas projekt för att skapa en modern betalningsinfrastruktur i Norden har stannat upp men utvecklingen av betalningslösningar står inte still. Charlotte Rydh samtalar med Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager, Bankinfrastruktur i Sverige, om hur utvecklingen av betalningsmarknaden, och autogirot, ser ut framåt.

14.30-14.45 Paus och fika

14.45-15.25 Håller den svenska modellen?
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea presenterar det ekonomiska läget i världen och Sverige och resonerar om vad det innebär inför 2024.

15.25 Tack och avslutning
Charlotte Rydh, generalsekreterare, Giva Sverige

Anmäl dig här