Hallå där Daniel Lindholm. Varför ska vi prata mer om misstag?

Under 20 år av projekt efter projekt inom digital utveckling hinner man göra många misstag. Daniel Lindholm tycker att vi kan bli bättre på att lära oss av dem. På Insamlingsforum 2022 kommer han att dela med sig av sina favoritmisstag, och hur man kan undvika dem.

Daniel Lindholm har planerat, ritat, byggt och drivit digitala världar sedan millennieskiftet. Efter anställningar på bland annat Röda Korset och byråerna Reform Society och Panagora driver han nu den lilla insamlingsspecialiserade strategi-, design- och teknik-studion Elefant Studio AB.

På ditt pass på Insamlingsforum 2022 kommer du att dela med dig av dina misstag inom digital utveckling genom åren. Varför ska vi prata mer om våra misstag?

— För att det funkar. För att misstag är erfarenhetens moder. För att det är ett rimligt sätt att prata om digital utveckling utan att använda exkluderande förkortningar och fikonspråk. Det viktiga är inte att du tycker att jag har rätt, eller blir blown away av att jag verkar kunna en massa saker. Det viktiga är att du förstår poängen och kan bära med dig bitar av den till din vardag, dina förutsättningar, din möjlighet att göra skillnad. Och även om det är grundläggande att få, kunna och våga göra sina egna misstag så kan det vara lättare att se dem, och att förstå dem, om man har ett sammanhang.

Är det så att vi som jobbar med insamling hellre firar framgångar än tittar på våra misstag, och vad vi kan lära oss av dem?

— Inte mer än någon annan. Att vilja fira framgångar är att vara människa. Det är rimligt att bli glad över att ha lyckats med något, och viktigt. Men den dagen vi inte längre lär oss av våra misstag, för misstag kommer vi fortsätta göra, är den dagen vi får slut på saker att fira.

Daniel Lindholm

Kan du bjuda Patosläsarna på ett misstag som lett till en lärdom redan nu?

— En sak som jag tycker kan vara värt att fundera på för de som arbetar med att leda människor i organisationer bjuder jag gärna på. Så fokuserar vi mer på de som faktiskt utför arbetet sen, under själva insamlingsforum 27-28 april.

Jag tycker att det är ett misstag att mäta olika individer i ett och samma team på olika individuella KPI:er. Ett vanligt scenario är att vi har flera individer som arbetar tillsammans med privat insamling. En av dem (person X) mäts på hur många nya engångsgivare organisationen får på ett år. En annan (person Y) mäts på antal nya månadsgivare. Jag tycker att det finns en tydlig konflikt här.

På vilket sätt då?

— Vi har begränsat med resurser, begränsat med utrymme och begränsat med tid — vad, vem, blir då viktigast i det dagliga? Svaret är oftast tydligt i organisationens strategiunderlag. Om det exempelvis handlar om en katastroforganisation står det med viss sannolikhet att månadsgivaren är den viktigaste givaren. Men, med handen på hjärtat. I det dagliga operativa arbetet är det inte nödvändigtvis vad som står i strategidokumentet som styr beslut och prioriteringar. I vardagen blir det mer rättframt, tex vem som ska ha den viktigaste ytan i dag. Att då person X ska dra in 50 000 nya engångsgivare och person Y ska dra in 10 000 nya månadsgivare blir för närvarande, för avgörande i det beslutet. Det blir kortsiktigt.

Om nu månadsgivande är det viktigaste givandet, då tycker jag att alla i teamet, i organisationen, ska ha det som primär KPI att mätas efter. Då får vi en naturlig ingång till att tänka på hela givarresan, med alla dess små och stora konverteringar och nedslag, med alla dess behov av kommunikation och engagemang, som en helhet. Då har alla i teamet möjlighet att jobba för att få in fler engångsgivare, för att sedan, tillsammans via en resa de utvecklar och förvaltar, tillsammans, konvertera dem till månadsgivare. Då får vi en naturlig anledning att se på saker relaterat till hela givarens behov.

Att ta ansvar för olika saker i ett projekt, att ha olika kompetenser i ett team, att göra sin del — det styrs inte effektivast av att medlemmarna i teamet har olika KPI:er — det handlar om att vara ett lag. Det är till sist och syvende fortfarande en och samma människa som är engångsgivare eller månadsgivare — eller i bästa fall både och.

Läs mer om Insamlingsforum 2022