Intervju med Lena Dahlbom om datadriven marknadsföring

Lena Dahlbom kommer hålla i utbildningsdagen Datadriven marknadsföring för insamlare den 19 maj. Lär känna henne lite mer redan nu!

Berätta lite om dig själv – vem är Lena Dahlbom?

Jag är en 46-årig göteborgare som har två killar på 10 och 13 år, gillar golf, klättring, resor och havskräftor. Jag har arbetat med direktmarknadsföring sedan 1995, då jag började på DirektMedia som var en del av koncernen som sedan blev Bisnode. Senaste åren har jag haft två arbeten, dels som marknadsförare och chef, dels som lärare i marknadsföring på IHM, vilket ger mig en enorm boost med ny kunskap, i dialog med elever från en mängd olika branscher och verksamheter.

De flesta känner nog till vad marknadsföring är, men kan du berätta mer om vad just datadriven marknadsföring innebär?

Datadriven marknadsföring utgår från insikter som hämtas med hjälp av kunddata. Tidigare har vi i branschen ofta använt termen direktmarknadsföring. Detta begrepp handlar om all typ av marknadsföring som är direkt mätbar och som riktar sig till en vald målgrupp. Datadriven marknadsföring är en bredare term, som även kan innefatta olika direktmarknadsföringsaktiviteter -men då med fokus på att målgruppen valts ut genom analys och känd fakta.

Datadriven marknadsföring kan vara både analog och digital i den aktivitet eller kampanj som skapas.

Du har jobbat med rekryteringskampanjer, målgruppsanpassning och CRM sedan mitten av 90-talet. Det måste vara mycket lättare att få in data nu än när du började, hur ser du på den utvecklingen?

Den tekniska utvecklingen har verkligen gynnat arbetet med datadriven marknadsföring. Den har möjliggjort tillgång till data som tidigare av praktiska skäl inte kunde hanteras på ett enkelt sätt. Sverige är ett tacksamt land att verka i, då det gäller datadriven marknadsföring. Här har vi tillgång till en mängd data som man aldrig skulle kunna drömma om i flertalet andra länder. Möjligheterna till att använda olika former av data har begränsats i viss mån i och med GDPR. I stort är detta dock en mycket positiv utveckling som skapar bättre tydlighet kring datahantering och som skyddar konsumenten, vilket gör att vi förhoppningsvis kan undvika olika typer av “förbudsreglering” i framtiden.

Vilken är den roligaste kampanjen inom ideell sektor du varit med och jobbat med, och varför?

Flying Doctor/Amrefs första givarrekryteringskampanj i Sverige för ett antal år sedan var spännande att få göra. Ett då okänd organisation för den svenska marknaden och ett nytt uttryck i trycksaken som användes, gjorde att vi var väldigt osäkra på hur det skulle gå. Vi hade inte heller några tidigare givare att analysera för att definiera målgruppen, så i stället la vi väldigt mycket tid på att diskutera kring selekteringen. Det var nervösa dagar innan vi började få input om resultatet – vilket visade sig bli långt över all förväntan!