Rekordstort intresse för Insamlingsforum 2023

Den 15 mars var det äntligen dags att öppna upp dörrarna för Insamlingforum 2023. Med ett fullspäckat program och rekordstort intresse inleddes konferensens första dag av socialminister Jakob Forssmed och avslutades med utdelning av Stenbeckspriset 2022 för framstående insatser för givande och engagemang. Tankeväckande föreläsningar, ett 40-tal inspirerande seminarier och nya möten präglade de två konferensdagarna.

På bild: Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige och Jakob Forssmed, socialminister

 

Efter inledning av Jakob Forssmed och generalsekreterare Charlotte Rydh kickade vi igång deltagarna med en inspirationsföreläsning av Niklas Laninge, psykolog och VD för Nordic Group AB. En föreläsning med insikter om de psykologiska drivkrafter som påverkar våra beteenden, och som gav verktyg för att förstå vad som hindrar givare att engagera sig mer eller vara kvar. Dagen fortsatte sedan med närmare 30 seminarier om allt från mobilisering av engagemang och effektiv insamlingsstrategi för en mindre organisation till vad forskningen säger om varför vi ger och trender kring digitalisering, partnerskap och filantropi.

Som avslutning på konferensprogrammet gav Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och ledamot i Svenska Akademin, en högaktuell föreläsning om demokratin i post-sanningens tid. Och sedan var det dags för mingel, middag och utdelning av Stenbeckspriset, som uppmärksammar framgångsrika, inspirerande och modiga insatser som gjorts under 2022 för att motivera till givande och engagemang. Stort grattis till alla vinnare! Läs alla vinnarmotiveringar här.

 

Insamlingsforums andra dag fortsatte på temat sanning och demokrati där paneldeltagarna Charlotta Friborg, Programchef och ansvarig utgivare SVT riksnyheter, Caspar Opitz, Allmänhetens medieombudsman, Anders L Pettersson, Generalsekreterare Civil Rights Defenders, Josephine Sundqvist, Generalsekreterare Läkarmissionen under ledning av Thomas Frostberg diskuterade vad som händer när godhet och humanism blir ifrågasatt.

Efter inledningen kunde deltagarna sedan bland annat lära sig om hur en organisation blir relevant på TikTok, vad som händer med autogirots utfasning, hur kan AI bidra i civilsamhället och mycket mycket mer.Insamlingsforum 2023 avslutades med en föreläsning av Paul de Gregorio, grundare till Rally och med lång erfarenhet av digitalt engagemang och mobiliseringsstrategier. Det blev en inspirerande och tankeväckande timme med strategiska perspektiv och konkreta exempel på hur civilsamhällets organisationer kan mobilisera det engagemang som finns bland allmänheten för att få gehör för sina ändamål och frågor.

People have power and it’s our responsibility to help them use it to change the world

För att navigera i en osäker värld blir det viktigare än någonsin att ta beslut grundade på kunskap. Insamlingsforum är ett centralt tillfälle för att just fylla på med kunskap, nya insikter och perspektiv men det är också ett tillfälle att träffas och utbyta erfarenheter. De personliga mötena med kollegor, föreläsare och leverantörer synliggjorde att det är just deltagarna som skapar Insamlingsforum och gör konferensen till den mötesplats och kunskapshub den är.

På bild: Giva Sveriges kansli

Vi ses igen på Insamlingsforum 2024 den 21 – 22 mars!