Hallå där Erik Johansson – insamlingschef på organisationen som ökade mest 2021

Rapporten Givandet i siffror 2021 visar att Sverige för UNHCR är den insamlingsorganisation som ökade sin insamling av medel mest jämfört med föregående år. 407 Mkr landade de totala insamlade medlen på, vilket innebär en ökning med nästan 23 procent. Vi tog ett snack med Erik Johansson som är insamlingschef – och dessutom nyvald ledamot i Giva Sveriges styrelse.

Hej Erik! En ökning på hela 23 procent – vad är framgångsreceptet?

– Vi har en strategi som är starkt förankrad i hela organisationen. Detta tillsammans med fantastiskt kompetenta medarbetare som rullar ut strategin med mod och mycket snabba beslutsvägar gör att vi lär oss snabbt vad som funkar och inte funkar – och hur vi investerar optimalt. Vi är en organisation med högt i tak och är fortfarande ganska små personalmässigt. Alla som jobbar hos oss vet att de behövs och vi kommer inte utöka personalstyrkan mer än att alla fortsätter att känna det. UNHCR:s ansvar att skydda all världens flyktingar är en fråga som berör både privat- och företagsgivare, och vi berättar detta på ett engagerande och inkluderande sätt, både genom våra fältarbetare och ambassadörer.

Du har arbetat med insamling i många år, både på organisationer och som konsult. Finns det något generellt du ser att insamlingsorganisationer kan bli bättre på?

– Generellt är vi organisationer duktiga på att förmedla behov och effekten av givandet. Men kanske att vi inte fokuserar tillräckligt på givarnas drivkrafter att skänka och att möta de behoven hos givarna?

Vid Giva Sveriges årsmöte valdes du in som ledamot i styrelsen. Hur ser du på Giva Sveriges roll i insamlingssverige?

– Giva Sverige är för mig den trygga och drivande ryggraden i insamlingssverige. Som branschorganisation skapar vi inspiration, kunskap och kan driva gemensamma utmaningar under ett paraply som skapar förutsättningar för ett givande som står stabilt. Ett tydligt exempel som är Effektrapporten där fokus är på effekten av givarens gåva.

Vad vill du bidra med i styrelsen?

– Jag vill bidra till att vi fortsätter att vara relevanta för medlemmarna. I det arbetet ingår att vi fortsätter driva frågor som rör kompetensökning och omvärldsbevakning och inte minst de regelverk som styr hur vi som insamlingsorganisationer kan verka. Vi är en bransch som präglas av stark konkurrens om givarnas pengar och samtidigt har vi alla mycket att vinna på samarbete. Det är en viktig balans att hålla.