Sex av tio svenskar tror på sin egen förändringskraft

Engagemang

I senaste numret av Patos, Giva Sveriges nyhetsbrev om insamling och givande, tar Charlotte Rydhs ledare avstamp i en undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Giva Sverige som visar att knappt 6 av 10 svenskar tror att deras eget engagemang har betydelse för att lösa gemensamma samhällsutmaningar. Samtidigt är det 22% som varken vet ut eller in och 7% som inte vet alls. Bland de yngre (18-29 år) är det en mer positiv inställning där 7 av 10 har tror på sin egen roll för att lösa samhällsutmaningar. Å ena sidan många som har tilltro till sin egen förmåga att bidra till förändring i världen, å andra sidan närmare 30% som är osäkra. Så här efter december månad då många människor har haft stort fokus på omtanke, generositet och givande, både till sina närstående och andra, är det viktigt att sätta ljuset på betydelsen av det egna engagemanget också under årets övriga 11 månader. Läs hela ledaren här.

Det är viktigt att tillvarata både sina rättigheter och sina skyldigheter. Att kämpa för dem, att värna dem och, framförallt, att värdesätta dem. Att tro på sin egen förändringskraft. Att man tror på ett samhälle där alla spelar roll och där man behöver både hjälpa och stötta varandra och där det är generositet och jämlikhet som är grundläggande värderingar. Det är detta ideella organisationer behöver kommunicera varje dag hela året. #GivingTuesday och kampanjer för julinsamlingar hjälper till att mobilisera och initiera engagemang men det är det dagliga ihärdiga arbetet inom ideella organisationer året om som bidrar till förändring.