Reportrar utan gränser och NRC Flyktinghjälpen Sverige blir medlemmar i Giva Sverige

Giva Sverige välkomnar två nya medlemmar, Reportrar utan Gränser och NRC Flyktinghjälpen Sverige. För organisationerna är medlemskapet en viktig kvalitetsstämpel och en chans till kompetensutveckling och nätverk. Giva Sverige har nu 193 medlemmar som alla strävar efter ett livskraftigt civilsamhälle genom tryggt givande.

Läs mer om de nya medlemmarna och vad de hoppas få ut av medlemskapet i Giva Sverige nedan.

reportrar utan gränser

På bild: Katarina Carlsson, verksamhetschef, Reportrar
utan gränser. Foto: Jonas Gratzer.

Vilka är Reportrar utan gränser?
– Reportrar utan gränser, RSF Sverige, arbetar med press- och yttrandefrihet i Sverige och i övriga världen. Vi är en ideell organisation som försvarar journalisters rättigheter och allmänhetens rätt till oberoende information. När medier och journalister tystas sätts demokratin ur spel. Det vill vi motverka, säger Katarina Carlsson, verksamhetschef, Reportrar utan gränser.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?
– Vi ser fram emot att få tillgång till alla kurser hos Giva Sverige och bli ännu bättre på insamling. Men det är också en viktig signal till våra givare, så att de kan känna sig trygga när de stödjer Reportrar utan gränser, säger Katarina Carlsson.

nrc flyktinghjälpen sverige

På bild: Geir Olav Lisle, styrelseordförande, NRC
Flyktinghjälpen Sverige.

Vilka är NRC Flyktinghjälpen Sverige?
– Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige är en självständig stiftelse som är en del av den internationella organisationen Norwegian Refugee Council (NRC) – Stiftelsen Flyktninghjelpen. Vårt mål är att bidra till humanitärt arbete. Projekten som finansieras av NRC Flyktinghjälpen Sverige bidrar till att skydda människor på flykt, ofta i de områden som är svårast att nå eller i kriser som får minst uppmärksamhet i media och som saknar finansiering för att täcka grundläggande humanitära behov, säger Geir Olav Lisle, styrelseordförande, NRC Flyktinghjälpen Sverige.

Vad hoppas ni få ut av medlemskapet i Giva Sverige?
– Vi blir medlemmar i Giva Sverige för att stärka vårt insamlingsarbete och öka förtroendet hos befintliga och framtida svenska givare. Vi hoppas att medlemskapet kommer att erbjuda möjligheter att utbyta kunskap och erfarenheter med andra medlemsorganisationer och ytterligare höja vår kompetens, säger Geir Olav Lisle.

Se alla våra medlemmar här